Test Day Slovakia Ring

Dátum konania: 4.6.2020
Miesto konania: Slovakia Ring - Orechová Potôň
Disciplíny: Okruhy, Rally Slovensko


Test Day SLOVAKIA RING 2020 je organizovaný ako oficiálny tréning a testovanie SAMŠ pre športové vozidlá disciplín Rally, PAV, PAO, RX, AX, CCR, Slalom.

Samotné tréningové jazdy pretekárskych vozidiel sa budú konať na pretekárskej dráhe „Variant 4 s vynechaním sektoru 3“. Jej dĺžka od štartu po cieľ je 4350 metrov.

Prihlasovanie účastníkov: od 19.5.2020 do 3.6.2020

Preberanie štartových čísiel a transpondérov:
4.6.2020 od 7:00 do 8:45 hod. – Race Office. Potreba vyplnené a podpísané Vyhlásenie účastníka akcie.

Testovacie jazdy:
09:00 – oboznámenie sa s traťou
10:00 – testovacia jazda
11:00 – testovacia jazda
12:00 – testovacia jazda
13:00 – testovacia jazda
14:00 – testovacia jazda
15:00 – testovacia jazda
16:00 – testovacia jazda

Ceny:
220€ prihláška
100€ prenájom boxu, 100€ kaucia

Viac informácií

Partneri tímu